Shoqata “ESTIA – DROPULL” është një organizatë e pavarur, jo-qeveritare, jo-fitimprurëse, me personalitet juridik e cila e ushtron veprimtarinë e saj kryesisht në Dropull e në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

Shoqata ka si qëllim kryesor të japë ndihmesën e saj duke kontribuar sadopak në përmirësimin e jetës së fëmijëve jetimë, të fëmijëve të sëmurë, të atyre që rriten me një prind, të fëmijëve që rriten në familje me probleme si dhe të vijë në ndihmë të të gjitha grupeve në nevojë të cilat I përkasin minoritetit Grek në Shqipëri.

Rritja e vetëdijes së tyre për rolin dhe të drejtat që kanë në shoqëri dhe familje nëpërmjet fushatave sensibilizuese. Kundërshtimi I të gjitha formave të dhunës të ushtruara mbi to. Nxitja dhe përfshirja e grave në ekonominë e tregut nëpërmjet inkurajimit dhe në bashkëpunim me organizata të tjera të ngjashme. Të ofrojë ndihma në ushqime, veshmbathje etj për femrat kryefamiljare me të ardhura të pakta, por jo vetëm.

Kontribo edhe ti për Grigorin e vogël!

Shoqata “Estia Dropull” bën thirrje qytetarëve të kontribuojnë në ristaurimin e ambienteve të brëndshme të shtëpisë së Grigorit nga Jeorgucati si dhe shtimin e një tualeti të brëndshëm pasi ai jeton në kushte shumë të vështira.

lexo më shumë

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.