3 (tre) termometra elektronike të reja janë dhuruar nga Shoqata “Estia Dropull” për nevojat e shkollave Dervician dhe Bularat. Konkretisht, 2 (dy) janë dhuruar nga Shoqata dhe 1(një) nga Kalimera, Vanistër.