Ristaurimi i ambienteve të brëndshme të shtëpisë ku banon Grigori në Jeorgucat janë përfunduar. Konkretisht, nje tualet i brëndshëm është shtuar tërësisht i ri në shtëpi, ambienti i guzhinës është ristauruar si dhe guzhinë e re është blerë për nevojat e familjes. Përveç punës vullnetare të Shoqatës “Estia Dropull”, falenderojmë dhe të gjitha ata që kanë kontribuar për përfundimin e kësaj iniciative.