Shoqata “Estia Dropull” dhuroi 4 (katër) frigorifer të rinj për nevojat e çerdheve të Bashkisë Dropull. Kokretisht, janë pajisur me frigoriferë çerdhet e Dervicianit, Goranxisë, Jeorgucatit dhe Bularatit. Falenderojmë dyqanin NEPTUN, Gjirokastër dhe konkretisht z. Gjergji Filo për dhurimin e 1(një) frigoriferi nga ana e tij