Ristaurimi i ambienteve të brëndshme të një familjeve në nevojë në Vodhino të Bashkisë Dropull

6 Dhjetor 2019

Ndihemi shumë krenar për këtë vepër, pasi është puna më e madhe që ka realizuar
Shoqata në këto vite të veprimtarisë së saj. Në thirrjen tonë publike për ndihmë për
familjen në nevojë në Vodhino të Bashkisë Dropull, reagimi i banorëve të Dropullit
ishte masiv. Ambientet e brendshme të shtëpise, u transferuan komplet dhe tashmë
familja mund të jetoj në kushte më të mira. Dëshirojmë të falenderojmë Konsullin e
Përgjithshëm të Greqisë në Gjirokastër, z. Kakissi, Kryetarin e Bashkisë Dropull z.
Toli dhe të gjithë ju që kontribuat financiarisht brenda dhe jashtë vendit.