Në kuadër të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri” dhe konkretisht ne baze te projektit “Perfshirja e Minoriteteve: Veprimet e mbështetjes sociale dhe përshtatja e politikave afatgjata për fëmijët me rrezik të lartë në zonat e populluara nga anëtarët e minoritetit grek në Shqipëri” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Save the Children në partneritet me Terre des hommes në Shqipëri, Shoqata Estia Deropolis realizoi seminaret e meposhtme ne Bashkite E Dropullit, Finiqit dhe Delvines.

Dervican – 3/10/2017

Bularat – 02/11/2017.

Finiq – 30/11/2017.

Delvine –  30/11/2017.