Στα πλαίσια του προγράμματος “Κοινωνικές δράσεις για την χάραξη μακροπρόθεσμων πολιτικών για παιδιά σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, σε περιοχές που κατοικούν μέλη της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία ” επιχορηγούμενο από Ενωμένη Ευρώπη με συνεργασία με Save the Children και Terre des Hommes στην Αλβανία, ο Σύλλογος Εστία Δερόπολης πραγματοποίησε σεμινάρια στους Δήμους Δρόπολης, Φοινικαίων και Δελβίνου.

Το πρώτο σεμινάριο εγινε στη Δερβιτσάνη 3/10/2017

Το δέυτερο σεμινάριο εγινε στo σχολειο Βουλιαρατιού – 02/11/2017.

Το τρίτο σεμινάριο έγινε στην Λιβαδειά του δημου Φοινίκης στις 30/11/2017.

Το τέταρτο σεμινάριο έγινε στο Δελβινο στις 30/11/2017.