Ο σύλλογος διοικείται από άμισθο εθελοντικό Διοικητικό Συμβούλιο προσφέροντας μέσω των δράσεων που διοργανώνει για όσους ενδιαφέρονται να συνδράμουν το έργο του εθελοντικά.

Εθελοντές σε δράσεις/διοργάνωση εκδηλώσεων, δηλαδη ατομα που είτε θέλουν να διοργανώσουν μια δράση για τους σκοπούς του συλλόγου, είτε να συμβάλλουν εθελοντικά στην υλοποίηση μιας προγραμματισμένης δράσης.