Në kuadër të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri” dhe konkretisht ne baze te projektit “Perfshirja e Minoriteteve: Veprimet e mbështetjes sociale dhe përshtatja e politikave afatgjata për fëmijët me rrezik të lartë në zonat e populluara nga anëtarët e minoritetit grek në Shqipëri” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Save the Children në partneritet me Terre des hommes në Shqipëri, Shoqara Estia Deropolis organizoi me daten 20 Nentor 2017 ne Shkollen e Mesme te Bashkuar Dervician, ne bashkepunim me Drejtorine Arsimore Rajonale Gjirokaster dhe Shkollen e Mesme te Bashkuar Bularat, nje aktivitet me rastin e Festes Nderkombetare te te Drejtave te Femijeve.