Στα πλαίσια του προγράμματος “Κοινωνικές δράσεις για την χάραξη μακροπρόθεσμων πολιτικών για παιδιά σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, σε περιοχές που κατοικούν μέλη της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία ” επιχορηγούμενο από Ενωμένη Ευρώπη με συνεργασία με Save the Children και Terre des Hommes στην Αλβανία, ο Σύλλογος Εστία Δερόπολης πραγματοποίησε στις 20 Νοεμβρίου 2017 στο Γενικό Λύκειο Δερβιτσάνης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Παιδείας Αργυροκάστρου και το Γενικό Λύκειο Βουλιαρατίου εκδήλωση επί τη ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.