Në kuadër të projektit “Përfshirja e Shoqërisë Civile për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri” dhe konkretisht ne baze te projektit “Perfshirja e Minoriteteve: Veprimet e mbështetjes sociale dhe përshtatja e politikave afatgjata për fëmijët me rrezik të lartë në zonat e populluara nga anëtarët e minoritetit grek në Shqipëri” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Save the Children në partneritet me Terre des hommes në Shqipëri, Shoqara Estia Deropolis ne baze te planit te aktiviteteve, organizoi me daten 9 Mars 2018, ne bashkepunim me Bashkine Finiq dhe Shkollen 9-vjecare te Finiqit, nje aktivitet me rastin e Dites e sindromes Down qe festohet me 21 Mar