Στα πλαίσια του προγράμματος “Κοινωνικές δράσεις για την χάραξη μακροπρόθεσμων πολιτικών για παιδιά σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, σε περιοχές που κατοικούν μέλη της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία” επιχορηγούμενο από Ενωμένη Ευρώπη με συνεργασία με Save the Children και Terre des Hommes στην Αλβανία, ο Σύλλογος Εστία Δερόπολης πραγματοποίησε στις 09 Μαρτίου 2018, σε συνεργασία με τον Δήμο Φοινίκης και το Εννιάχρονο Σχολείο Φοινίκης , εκδήλωση στα πλαίσια της Ημέρας του Συνδρόμου Down που γιορτάζεται στις 21 Μαρτίου.