Στα πλαίσια του προγράμματος “Κοινωνικές δράσεις για την χάραξη μακροπρόθεσμων πολιτικών για παιδιά σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, σε περιοχές που κατοικούν μέλη της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία ” επιχορηγούμενο από Ενωμένη Ευρώπη με συνεργασία με Save the Children και Terre des Hommes στην Αλβανία, ο Σύλλογος Εστία Δερόπολης πραγματοποίησε σεμινάρια στους Δήμους Δρόπολης, Φοινικαίων και Δελβίνου.

Το πρώτο σεμινάριο εγινε στη Γεωργουτσάτι 20/01/2018

Το δέυτερο σεμινάριο εγινε στο Φοινίκη – 26/01/2018

Το τρίτο σεμινάριο έγινε στο Γεωργουτσάτι στις 20/02/2018.

Το τέταρτο σεμινάριο έγινε στο Φοινίκη – 27/02/2018.

Το πέμπτο σεμινάριο έγινε στο Δέλβινο – 02/03/2018.

Το έκτο σεμινάριο έγινε στο Δέλβινο – 07/03/2018.