Στα πλαίσια του προγράμματος “Κοινωνικές δράσεις για την χάραξη μακροπρόθεσμων πολιτικών για παιδιά σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, σε περιοχές που κατοικούν μέλη της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία ” επιχορηγούμενο από Ενωμένη Ευρώπη με συνεργασία με Save the Children και Terre des Hommes στην Αλβανία, ο Σύλλογος Εστία Δερόπολης πραγματοποίησε σεμινάρια στους Δήμους Δρόπολης, Φοινικαίων και Δελβίνου.

Το πρώτο σεμινάριο εγινε στα γραφεία του δήμου Δερόπολης στα Σωφράτικα Σωφράτικα 11/09/2017

Το δέυτερο σεμινάριο εγινε στo πολιτιστικό κέντρο στην Δερβιτσάνη στις 13/09/2017.

Το τρίτο σεμινάριο έγινε στην Λιβαδειά του δημου Φοινίκης στις 14/09/2017.

Το τέταρτο σεμινάριο έγινε στο Φοινίκη στις 15/09/2017.