Shoqata “Estia Dropull” shpërndau 16 kuverta elektrike ne familje në nevojë në Dropull që dërgoi znj Katerina Kondhillatu nga Shoqata e saj ne Greqi. Falenderojmë znj Kondhillatu që gjithmonë mbështet veprimtarinë e Shoqatës dhe banorët e Dropullit.