Dhurata janë shpërndarë për fëmijët e çerdheve të Bularatit dhe Jeorgucatit nga z.
Evangjelos Lulos nga Jeorgucati, i cili banon në Gjermani dhe dërgoi materiale
shkollore të ndryshme për fëmijët. Dhuratat e tyre u plotësuan me kruasane dhe
freskuese nga AGNA GROUP dhe Elka SA.