Familja Quri në Jeorgucat jetonte në kushte të vështira. Anëtarët e Shoqatës erdhën në
ndihmë të familjes duke përmirësuar kushtet e ambienteve të brendshme të shtëpisë.
Të falenderojmë “Mobilerinë Fier” për kontributin e tyre dhe çdo qytetar që mbështeti
këtë iviciativë.