Shoqata “Estia Dropull” ka dhuruar 45 karrige të reja për nevojat e Shkollës së
Dervicianit. Një iniciativë që u mbështet financiarisht nga të rinjtë e fshatrave të
Bodrishtës dhe Llovinës. Qëndrojmë pranë nevojave të nxënësve të komunitetit tonë.