Me rastin e Festës së Fëmijëve, anëtarë të Shoqatës vizituan nga afër fëmijët e
cerdheve të Bashkisë Dropull. Në praninë e mësuesve të cerdheve u shpërndanë
dhurata dhe ëmbëlsira të ndryshme.