Οι οφθαλμολογικές εξετάσεις για τα παιδιά των σχολείων Δερβιτσάνης και Βουλιαρατίου έχουν ήδη ξεκινήσει.
Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη ανάρτηση, ο κ Κλεάνθης Γιώργου, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο των οπτικών στην Κύπρο, θα προσφέρει γυαλιά οράσεως για τα παιδιά των σχολείων του Δήμου Δερόπολης.
Η Οπτικός-Οπτομέτρης, κα Χαριτίνη Ίλα Μέμο έχει ξεκινήσει ήδη τις μετρήσεις στα παιδιά, τα οποία παρουσία των γονιών τους, έχουν κλείσει ραντεβού στα Memo Οptika στο Αργυρόκαστρο, ενώ σταδιακά θα εξετασθούν όλα τα παιδιά και των δύο σχολείων Δερβιτσάνης και Βουλιαρατίου .
Μία κοινωνική δραστηριότητα του Συλλόγου «Εστία Δερόπολης» σε συνεργασία με τον κ Κλεάνθη Γιώργου και το EyeSpotCyprus.